Framtidsnät

Framtidsnät.

Support

Vi ansluter ditt hem till framtiden!

Dokument

Installation/Felsökning CPE

Installation/Felsökning Asus Router

Felanmälan

Skulle något krångla är det alltid bäst att skicka ett email till oss och beskriva felet så noggrant som möjligt.

Innan du kontaktar oss ber vi dig göra din bostadsswitch (CPE) strömlös i 10 sekunder och samma med din TV-box samt ditt telefonmodem, om det är aktuell tjänst/tjänster du abonnerar på!

Gör en felanmälan

Kolla innan du gräver!

Gör en anmälan på Ledningskollen.se och kontakta DE Teknik senast 3 dagar innan du gräver.

Ledningskollen.se får du reda på vilka ledningsägare som har kablar och andra rör i området där du ska gräva. Respektive ledningsägare gör en utsättning på berörd ledning i området som visar var ledningen befinner sig.

Om utsättning inte är gjord innan arbetet påbörjats, får man själv betala för ev. skador som man har orsakat på fiberkabeln. Vilket kan bli väldigt dyrt… Tänk även på att en avgrävning av fibern kan släcka hela nätet.

Börja inte gräva innan utsättningen är gjord!

Grävning.

Driftinfo